Hop til indhold
CloseClose
Aftalegrundlag

Salgs- og leveringsbetingelser

Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun gyldige, såfremt Paustian A/S udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger
Juridisk navn: Paustian A/S
CVR-nr: 17798170
Adresse: Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København Ø
E-mailadresse: paustian@paustian.dk 
Telefonnummer: 3916 6565 

Indgåelse af aftale om køb
Når du bestiller en vare hos Paustian A/S, sender vi dig efterfølgende via mail en ordrebekræftelse. De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen.

Accept af elektronisk kommunikation
Ved køb online af Paustian A/S' produkter accepterer du, at kommunikation og meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post. 

Priser
Alle priser på Paustian Online Shop er inkl. moms. 

Betalingsbetingelser
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af de kreditkort, der er beskrevet under "om betalingskort". Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen. I øvrigt henvises til særskilt afsnit "Om betalingskort".

Levering
Paustian A/S leverer vederlagsfrit til nærmeste posthus eller ved større produkter til kantsten på alle ordrer over 499,-, til brofaste øer i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) ved online køb i vor netbutik. Paustian A/S vælger transportmiddel og transportvej til den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet ved leveringen. Ved al øvrig levering sker dette AB lager København med tillæg for levering. Den forventede leveringstid er op til 8 uger fra bestillingsdatoen, såfremt varen ikke er i restordre. Med hensyn til levering af større produkter vil kunden blive kontaktet telefonisk med henblik på aftale om den praktiske levering. Ved levering udenfor Paustian Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med den enkelte salgsmedarbejder.

Levering uden for Danmark
Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet. Levering sker af Paustian A/S' lager eller af det lager, hvorfra det købte produkt afsendes. 

Fortrydelsesret (gælder kun ved Online køb)
Køber har 14 dages returret på varen regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet, der er købt i Paustian Online Shop. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften udløber fristen for at returnere produktet til den følgende hverdag. 

Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del er i fysisk besiddelse.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb  ved at benytte nedenstående standardfortrydelsesformular. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

I forbindelse med julehandlen kan man ved køb fra den 15.11.17 returnere sine køb frem til den 29.12.17.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du fortryder dit køb. Hvis du fortryder dit køb, kan du bruge den returlabel, som du modtog sammen med din vare. Returfragten betaler du selv - beløbet modregnes kreditnotaen. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for større varer som lænestole, sofaer etc.  

Såfremt Paustian A/S sælger varer der tilpasses individuelt efter kundens behov, skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/tilpasningen af varen er påbegyndt.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. 

Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: Kattegatvej 38, 2150 Nordhavn. 

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Force Majeure
Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Paustian A/S eller Paustian A/S' leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Paustian A/S mulighed for at levere. Paustian A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Paustian A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

Reklamationsret
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varen sendes til: Kattegatvej 38, 2150 Nordhavn. 

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt. 

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Paustian A/S ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse paustian@paustian.dk.

Forbehold
Paustian A/S tager forbehold for afvigende farvegengivelse på billeder af produkter etc. Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer. 

Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Paustian A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Paustian A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: paustian@paustian.dk. 

Handelsbetingelserne er senest opdateret 04.12.17.